Bestill henting

Hvor er du ?

Her kan du bestille henting. iSEKK henter avfall på hverdager mellom 0800 og 1600. Sekkene blir hentet med kranbil og det er viktig at du plasserer sekkene lett tilgjengelig for kranbilen, max 10 meter. Normalt hentes sekkene innen 1,5 arbeidsdøgn fra bestillingen er mottatt.

Du kan bestille henting på telefon 22 65 61 00, eller benytte skjemaet under:

kontaktperson/bestiller:
Firmanavn:
Organisasjonsnummer:
Vennligst fyll ut riktig organisasjonsnummer (9 siffer).
Er du privat trykk her.
Fakturaadresse:
Mobilnummer:
Epost:
Antall sekker: Tralle
Standard
Store
Adresse for henting:
Er det spesielle ting sjåføren bør vite?
Betong/mur/stein som er antatt overflatebehandlet med maling, puss eller annet før 1970, må antas å inneholde miljøgifter som bl.a PCB, Zinc, bly og oljeemulsjoner.
Rivemasser som inneholder disse stoffene skal behandles som Farlig Avfall, og skal deklareres samt leveres til godkjent mottak.
Må bekreftes →
 
Isekk_bestill_henting
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria