Bruk av iSEKK.

Hvordan bruke sekken?

1. Sett opp sekken - brett ned kantene.
2. Fyll opp med blandet eller sortert avfall
3. Bestill henting på isekk.no

Hva kan kastes i sekken

Standard iSEKK er vår mest fleksible avfallssekk. Den egner seg like godt til avfall fra oppussing som til avfall fra opprydning i hus og hage. Fyll den med:
Hageavfall
Murstein
Gipsrester
Glass
Treverk
Badeinventar – eller nesten hva som helst.

Standard iSEKK er romslig og tar 0,8 m3 eller 1,3 tonn avfall.

NB! Dette kan ikke kastes i sekken

arlig avfall som olje, maling, lakk, løsemidler, plantevernmidler, andre kjemikalier, væsker og stoffer.
Brann- eller eksplosjonsfarlige materialer.
Blybatterier.
Asbestholdige materialer.
Våtorganiske- som matavfall osv.
Sprøyter og annet medisinsk avfall.
Bildekk (leveres fritt hos dekkforhandler)
EE avfall (elektrisk og elektronisk avfall) må kastes i egen sekk for kun EE avfall.
Kuldemøbler (kjøl - frys)
Overtredelse vil medføre gebyr. Ta kontakt med oss om du er i tvil og vi vil hjelpe deg med gode løsninger.
 

Plassering av iSEKK

Plassering

Sekken kan stå maks 10 m fra stedet kranbilen kan stå.
Dersom sekken plasseres på fortau;
sørg for at det er minst 1,5 m passasje.
Sekker med brannfarlig avfall må ikke plasseres inntil husvegg. Avfall skal ikke være over kanten på sekken.

Er det vanskelig å plassere sekken?
Kontakt oss og vi hjelper deg å finne en løsning.

 

Obs: Pass på at det ikke er strømførende kabler, ledninger eller annet som er til hinder for kranen som skal løfte sekkene.
 
Isekk_kildesortering
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria