Hva skal ikke kastes med blandet avfall?

Under ser du en liste over hva du IKKE har lov til å kaste i iSEKKene eller container.

Farlig avfall mm
Asbest, Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler, takpapp, isolerglassvinduer produsert mellom 1965 og 1990
Kabler
Kabler går som EE-avfall men løse kabler må sorteres for seg selv.
impregnert treverk
Våtorganisk
Matavfall
Smittefarlig avfall
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.
Eksplosiver
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol
Kuldemøbler
Alle typer kjøleskap og frysere
Dekk
Alle typer dekk

De fleste av disse fraksjonene kan du imidlertid selv levere kostnadsfritt hos din lokale avfallsplass. Kontakt dem for nærmere informasjon.

Vi minner også om at hvis du skal bruke iSEKK til å kvitte deg med rene fraksjoner, som hageavfall, stein eller trevirke, må du IKKE kaste annet type avfall i samme iSEKK, da det vil innholdet i sekken bli priset som blandet avfall (gjelder kun den sekken du har blandet avfallet).

Hvis du mot formodning ikke følger disse retningslinjene, må du påberegne en tilleggsavgift som faktureres som avvik a kr 625,- inkl mva per avvik.

Elektrisk
Elektrisk avfall kan ikke blandes med annet avfall, men må kastes i en separat iSEKK. Avviksgebyr vil bli belastet der elektrisk avfall er blandet med annet avfall.

Skulle du ha spørsmål rundt dette, kontakte oss gjerne på telefon 22 65 61 00.

Les mer:

 
Isekk_kildesortering
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria