Om iSEKK

iSEKK AS arbeider med innsamling av bygningsavfall i storsekk, og har startet sin virksomhet i Oslo og Bærum.

Daglig leder

Brynjar Hopen
→ brynjar@isekk.no

iSEKK DA

Salg

Espen Gulliksen
→ espen@isekk.no
919 08 432

Dariusz Jakubczyk
Snakker Polsk
→ darek@isekk.no
991 07 281

Henrik Sanne
→ henrik@isekk.no
941 52 097

Drift

Nanna Christensen
Eivind Smits
Dag Frode Hornseth
Erika Meilute
Boris Westermann
Oisin Mackeown
Marie Skogdal

Økonomi

Nanna Christensen
→ nanna@isekk.no

Regnskap
→ regnskap@isekk.no

 

Adresse:

iSEKK AS
Postboks 6746
St. Olavs Plass
0130 OSLO

Telefon:

22 65 61 0022 65 61 00

post@isekk.no

Kontakt oss:

Emne:
Din epost:
Melding:

 
Isekk_kildesortering
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria