Rett i sekken

 

08.10.08: Nytt avfallssystem gir enklere, billigere og mer miljøvennlig håndtering av byggavfall. Utenfor mange byggeplasser kan du nå se gule sekker der du før ville ventet å finne en container. Slike systemer er velkjent i mange storbyer i Europa, ikke minst i Frankrike og Spania. Nå er oslofirmaet iSEKK DA først ute med denne løsningen i Norge.

iSEKK
iSEKK selger sekker i forskjellige størrelser, henter dem med kranbil og leverer alt til gjenvinning.

– iSEKK er et nytt sorteringssystem for avfall på byggeplasser, eller for private som pusser opp, opplyser Arve Jansen, daglig leder i iSEKK DA. – Kort fortalt er det sekker laget i et helt spesielt stoff som gjør at de kan ta opp til 1,5 tonn avfall. Sekkene er laget slik at de kan stå av seg selv. Materialet er polyetylen, det samme som i Hydros gjødselsekker. Også brostein leveres i sånne. Polyetylensekker har vært på markedet i 25 år. Hvis du lager hull forblir det lokalt. Sekkene gjenvinnes 100 prosent.

– iSEKK representerer et radikalt fremskritt når det gjelder kildesortering, fremhever Jansen. – Fordi det er så enkelt og billig å sortere, oppnås en høy grad av kildesortering på byggeplassen. Med iSEKK oppnår du minst 70 prosent. Kravene i Norge er 60 % på store byggeplasser. Målet for bygg- og anleggsavfall i Nasjonal handlingsplan er minst 80 % gjenvinning innen 2012. Da må du ha andre løsninger enn det som er vanlig i dag.

iSEKK selger sekker i forskjellige størrelser, henter dem med kranbil og leverer alt til gjenvinning. Stativ gjør sekken til en miljøstasjon og letter sorteringen.

I 2005 ble det produsert nesten 10 millioner tonn avfall i Norge, og avfall fra byggesektoren utgjør omtrent 15 % av dette. Det er nesten like mye som alt husholdningsavfallet, som utgjør 1,8 millioner tonn.

 
iSEKK 1
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria