iSEKK logo

Container - 10 m3 (lift) - Lukket

Illustrasjon av lukket 10 m3 container

Avfallstyper

Restavfall
Restavfall med gips/isolasjon