Om iSEKK

iSEKK AS arbeider med innsamling av bygningsavfall i storsekk, og har startet sin virksomhet i Oslo og Bærum.

Daglig leder

Haakon Irgens
→ haakon@isekk.no

iSEKK DA

Salg

Brynjar Hopen
→ brynjar@isekk.no
951 28 833

Henrik Sanne
→ henrik@isekk.no
941 52 097

Dariusz Jakubczyk
Snakker Polsk
→ Salg@isekk.no
991 07 281

Espen Gulliksen
→ espen@isekk.no
919 08 432

Drift

Nanna Christensen
Eivind Smits
Dag Frode Hornseth
Erika Meilute
Kristoffer Seljeøy Pettersen

Økonomi

Haakon Irgens
→ haakon@isekk.no

Nanna Christensen
→ nanna@isekk.no

Regnskap
→ regnskap@isekk.no

 

For kontakt:

iSEKK AS

Postboks 6746 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norway.

Mail: post@isekk.no
Tel: 22656100
Nettside:
 
Isekk_om_oss
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria