Forbud mot isolasjon i restavfallet

Nye krav fra mottaksanlegget med virkning fra 15.08.2020 gjør at det ikke lenger er tillatt å levere isolasjon i blandet avfall. Konsekvens ved levering vil være avvik i mottakskontroll. Det anbefales ved mindre mengder isolasjon å benytte en egen iSekk til dette, alternativt en egen container ved større menger.

Hvorfor gjør vi dette?

Brennbart restavfall går til energigjenvinning og isolasjon har en negativ effekt på denne prosessen. Sortert isolasjon kan benyttes til materialgjenvinning og endringen som nå innføres vil skape en mer miljøvennlig og energieffektiv gjenvinning med et mål om høyere gjenbruk av isolasjonen.

Levering av isolasjon med blandet avfall

Det blir opprettet en ny fraksjonstype «Blandet avfall m. gips/isolasjon». Da gips og isolasjon skaper en større kostnad ved levering og behandling av avfallet, vil denne fraksjonen prises vesentlig høyere enn «Blandet avfall».

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål rundt endringen.

 
Forbud mot sorte søppelsekker
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria