Forbud mot sorte søppelsekker

Isekk AS har innført forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede søppelsekker. I tillegg blir det innskjerping i avvik ved levering av alle typer batterier i avfall.

Nye krav fra Mottaksanleggene våre med virkning fra 01.09.2019

Forbud mot å levere avfall i sorte/fargede søppelsekker (ikke transparente). Konsekvens ved levering vil være avvik i mottakskontroll

Hvorfor gjør vi dette?

Sorte søppelsekker (fargede/ikke transparente)
Levering av avfall i sorte sekker gjør det vanskelig å gjennomføre en forsvarlig mottakskontroll i tråd med konsesjoner. Det er umulig å se innholdet uten manuelt å åpne sekkene, noe som både er fordyrende og vanskelig gjennomførbart med tanke på HMS. Det er også kjent at dette har blitt utnyttet gjennom at sorte sekker har skjult farlig avfall, herunder Litiumbatterier som representerer et stort problem i forhold til brannsikkerhet. Initiativet til dette startet på kommunale og interkommunale miljøstasjoner og de aller fleste kommuner har nå etablert denne praksisen. Det samme har flere av mottaksanleggene har gjort.

Bruk bare gjennomsiktige sekker

Det er fortsatt lov å samle avfall i søppelsekker, men disse må være transparente for ikke å medføre avviksgebyr.

 
Forbud mot sorte søppelsekker
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria