Hvor blir det av avfallet?

ISEKK samarbeider med Norsk Gjenvinning om behandling av avfallet som innhentes av ISEKK på Østlandet. Norsk Gjenvinning er en ledende totalleverandør innen avfallshåndtering i Norge.

Restavfall (blandet avfall)
Inneholder usortert avfall og kan bestå av nesten all slags avfall. Avfallet tømmes i sorteringsanlegg hvor ulike fraksjoner blir plukket ut. Deretter går restavfallet til materialgjenvinning (10%), energigjenvinning (75%) eller deponi (15%).
Papir
Sendes til papirfabrikk hvor returpapiret benyttes som råstoff til produksjon av nytt papir (100% materialgjenvinning). Av ett tonn papir spares ca. 18 trær.
Papp
Sendes til papirfabrikk som gjenvinner materialet (100%) og bruker det til produksjon til nytt papir og bølgepapp. Fibrene kan gjenvinnes 5 til 8 ganger.
Glass
Sendes til sortering og deretter videre til materialgjenvinning (100%).
Metall
Sendes til smelteverk og stålverk som gjenvinner materialet (100%) til for eksempel motordeler, spiker og armeringsjern.
Trevirke
Kvernes og benyttes til biobrensel (100% energigjenvinning).
Gipsplater
Gipsen skilles fra kartong og overflatebehandles. Gipspulveret benyttes som råstoff i produksjon av nye gipsplater.
Plast
Plasten sendes til kverning, vaskning og regranulering for å muliggjøre materialgjenvinning (50%). Nye plastprodukter kan for eksempel våre bæreposer, leketøy, beholdere m.m.
Fyllmasser
Dette er stein, jord og pukk fra byggeplasser. Fyllemassen sjekkes for forurensning og sendes til deponi om ikke annen lokal ordning kan brukes. Massene gjenbrukes til overfyllingsmasse eller konstruksjonsmateriell til utfylling.
EE-avfall
Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet. Datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr m.m.
OBS: Følgende kan ikke blandes med annet avfall.
Impregnert trevirke
Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende
OBS: Følgende kan ikke blandes med annet avfall.
 
Isekk_kildesortering
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria