Mulig endring i pris på restavfall 2021

Myndighetene foreslår innføring av Co2 avgift på forbrenninga av avfall – varsel om ekstraordinær prisregulering

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslås det en avgiftssats på 149 kroner per tonn Co2 ved forbrenning av avfall. Konsekvensen av dette vil bli økede restavfallspriser i hele landet.

Det kan komme endringer når budsjettet skal behandles av Stortinget i desember, men vi forutsetter at avgiften blir innført og trer i kraft 1. januar. Vi velger derfor å varsle denne prisjusteringen nå. Dette gjør vi med henvisning til «endring i offentlige avgifter» som gir mulighet for å justere prisene tilsvarende. Om avgiften ikke blir vedtatt eller satsen endret fra opprinnelig forslag vil vår regulering bli i forhold til dette.

 
Forbud mot sorte søppelsekker
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria