Vanlige spørsmål

Hvor får jeg kjøpt ISEKK-er?
Se vår liste over forhandlere som selger iSEKKer.
Hva er hageavfall?
Du kan kaste alt som vokser i hagen. Grener og stammer kan ha tykkelse på maks 15 cm i diameter. Er det tykkere regnes det som treverk, som da kan kastes blant rent treverk eller bli regnet som blandet avfall. Søppelsekker med løv etc. må tømmes, slik at det skal kun skal være rent hageavfall i sekken, og ikke plast poser eller lignede sammen med hageavfallet. Blir det funnet plast poser blant hageavfallet blir innholdet i sekken registrert som blandet avfall og du må betale en høyere pris.
Hva kan kastes i en iSEKK?
I en iSEKK med blandet avfall kan du kaste det meste med unntak av :
  • Maling, lakk, løsemidler, eksplosiver, batterier, elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall), hvitevarer, lysstoffrør, syre og annet farlig avfall (spesialavfall).
  • Hvis vi finner slikt avfall som beskrevet ovenfor vil iSEKK belaste avvik med kr 500,- eks mva per avvik/iSEKK og kostnaden med å fjerne avfallet. Her avhenger prisen av hvilken type avfall vi finner.
  • Bildekk med/uten felg belastes med kr. 300,- pr. dekk
  • Kjøleskap – Fryseskap/boks belastes med 500,- pr. stk.
 
Isekk_kildesortering
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria