Kildesortering

Kildesortering er et nødvendig tiltak for å redusere mengden som går til deponi, slik at mest mulig av avfallet som du leverer til ISEKK går til ombruk og gjenvinning.
Vi ønsker alle et bedre miljø og du som har byggeavfall har valget! I stedet for å ha en container med blandet avfall så kan du nå kjøpe 3 eller 4 sekker hvor du kan legge hver type byggeavfall i hver sin ISEKK, slik at det blir rene fraksjoner (ren type byggeavfall) i hver ISEKK.

ISEKK har forskjellige typer sekker som er tilpasset de forskjellige type byggeavfall, se mer informasjon om iSEKK`ene under produkter.
iSEKK samarbeider med Norsk Gjenvinning om behandling av avfallet som innhentes av ISEKK på Østlandet. Norsk Gjenvinning er en ledende totalleverandør innen avfallshåndtering i Norge, og har godkjente mottaks- og behandlingsanlegg for avfall en rekke steder.

Se våre produkter
 

 

Les Mer...
 
Isekk_kildesortering
 
 
Siden er utviklet av Diffusoria